Europese Afvalstoffenlijst (EURAL)

Om eenduidige karakterisering van afvalstoffen binnen de lidstaten van de Europese Unie mogelijk te maken is door de Commissie van de Europese Gemeenschappen één lijst met afvalstoffen aangenomen. Deze Europese afvalstoffenlijst (EURAL) bevat circa 840 verschillende afvalstoffen, deels gerangschikt naar herkomst, namelijk de bedrijfstak of bedrijfsactiviteit waarbij de afvalstof vrijkomt of naar soort van afvalstof. Elke afvalstof is voorzien van een zes-cijferige code (euralcode).

De afvalstoffen waarvan deskundigen hebben vastgesteld dat deze per definitie als gevaarlijk moeten worden beschouwd zijn te herkennen aan een "*" achter de euralcode.

Afvalstoffen waarvan is bepaald dat ze als niet-gevaarlijk mogen worden beschouwd hebben geen toevoeging.

Een andere categorie afvalstoffen zijn de zogenaamde complementaire codes.
Voor deze categorie moet bepaald worden of de concentratie aan gevaarlijke stoffen in de afvalstof zodanig is dat deze bepaalde gevaareigenschappen bezit.

Euralcode.nl is bedoeld om eenvoudig tot indeling van een afvalstof te komen.
Verschillende lidstaten hebben elk hun eigen stappenplan ontwikkeld, die echter tot hetzelfde resultaat zouden moeten leiden.
Kies hieronder voor het stappenplan dat u wilt volgen.

Let op: Sinds 1 juni 2015 zijn de definities van sommige afvalstoffen aangepast en zijn drie nieuwe euralcodes toegevoegd.
Daarnaast is de beoordelingssystematiek voor complementaire codes gewijzigd.